Wat gaan we doen?

Maand- en/of weekactiviteiten 2020/2021:

Huiskamerproject in het KBO home bij MFC De Grous.
Elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 hr. in de Grote zaal i.v.m. corona.
o.a. : Gezellig babbelen, 'n kaartje leggen, rummikuben, koersballen..........noem maar op.


Hulp bij bedienen van
laptop, tablet of mobiele telefoon
Ons lid Hendrik Vaassen zal elke inloopmiddag in de Grous van 13.30 tot 16.00 hr aanwezig zijn om u met raad en daad bij te staan als u problemen ondervindt met uw laptop, tablet of mobiele telefoon.
Let op: het gaat niet om herstel van defecte apparaten maar om hulp bij het gebruik daarvan en alleen voor pc's met windows en voor smartphones met het android systeem. Niet voor iphones en ipads.Yoga activiteit
Elke woensdagmorgen van 09.30 tot 12.00 hr, Yoga in het KBO Home.
Groep 1: 09.30 tot 10.30 hr.
Groep 2: 11.00 tot 12.00 hr.


Line Dance groep "Kom Bie Os"
Elke maandag van 14.30 tot 16.30 hr in de zaal van Merode (benedenzaal).
Elke donderdag van 14.30 tot 16.30 hr in de zaal van de Merode (bovenverdieping).
Kosten per les € 2,- te betalen aan Willemien van der Laar.


Fitness gericht op valpreventie en versterking van het evenwicht
Lokatie
: Anytime Fitness, winkelcentrum Stein.
Elke dinsdagmiddag van 12.00 hr tot 13.00 hr.
De kosten bedragen € 5,- per bijeenkomst.
Het maandelijks bedrag wordt vooraf ingehouden d.m.v. incasso.
Aanmelden: Stuur een mailtje naar secretaris@kbo-grootstein
of tel. 06-27408492
Deelnemers die uitsluitend om spoedeisende medische redenen verhinderd zijn, dienen zich van te voren af te melden.


Onder de noemer sociale contacten:
Samen gezellig van een warme maaltijd genieten.
Wekelijks op vrijdag 12.00 hr Locatie De Grous "Aete wat de pot schaft".
Er wordt u wekelijks een driegangen, warme, maaltijd geserveerd. Kosten € 10,50.
Opgeven is verplicht, maar ook afmelden als u al op de lijst staat. Niet bij uw KBO afdeling maar rechtstreeks bij De Grous telefoon: (046)8881245 of 0619298619.
Via mail:
info@mfcdegrous.nl


KBO Filmochtend 2020
Er zijn tot nader order geen KBO-films meer te zien, (Corona-tijd).

Elke derde zondag van de maand is er speciaal voor KBO-leden een filmvoorstelling bij Foroxity te Sittard.
Tickets zijn te koop aan de kassa bij Foroxity op vertoon van de ledenpas voor € 5,80.
U bent van harte welkom!
Aanvang 11.00 hr v.m.
Telefoonnummer Foroxity: 088 7444415


Startpunt van alle wandel- en korte fietstochten:
Verzamelen vóór de ingang van het MFC De Grous.


Startpunt lange wandeling met "carpoolen":
vanaf bushalte Dross. Jonker van Kesselstraat, bij parkeerplaats.Wandeling 5 km
Elke dinsdag vanaf 13.00 hr met uitzondering van de tweede dinsdag van de maand en de maanden juli en augustus.
Vrije opkomst.

Wandeling 10 km
Elke 2e dinsdag van de maand om 13.00 hr, vanaf oktober t/m april.
Opgeven verplicht.

Fietstochten
Op de 2e dinsdag van de maand, vanaf mei t/m september. Voor verdere mededelingen zie mailing bij de
KBO/PCOB MAGAZINE bezorging.

Wandelingen:Korte wandelingen:
De wekelijkse korte wandelingen zijn op dinsdagmiddag: i.v.m. corona ?????

 
Lange wandelingen:
I.v.m. corona moet voor elke activiteit van te voren aangemeld worden bij Jeu Limpens, tel. 046-4334425 of Math Berger tel. 046-4333698


dinsdag 10 november
Info volgt.


dinsdag 8 december
Info volgt.


dinsdag 12 januari 2021
Info volgt.Fietstochten:
Korte fietstocht:
I.v.m. corona moet voor elke activiteit van te voren aangemeld worden bij Jeu Limpens, tel. 046-4334425  of
Math Berger tel. 046-4333698


Lange fietstocht
 I.v.m. corona moet voor elke activiteit van te voren aangemeld worden bij Jeu Limpens, tel. 046-4334425
of Math Berger tel. 046-4333698

Volgende lange fietstocht is dinsdag 11 mei 2021.Actuele Jaaractiviteiten 2020/2021:Attentie:

Beste leden,
Het bestuur heeft 20 mei , besloten om ALLE activiteiten van onze KBO-afdeling te stoppen in afwachting van groen licht door de regering.
Dit betekent het volgende
Geen:
Wandelen en fietsen
Inloop middag
Koersbal op dinsdag
Line Dance
Geen KBO films bij Foroxity

Opgestart:
Yoga op woensdag 2 groepen.Houdt zoveel mogelijk rekening met elkaar.

Blijf ons volgen voor verdere informatie op facebook - website en kabelkrant en nieuwsbulletin.


De moed er in houden.

Wat is onze samenleving in heel korte tijd enorm veranderd. Het is niet te bevatten.
We worden dagelijks geconfronteerd met weer nieuwe maatregelen, cijfers over aantal besmettingen en mensen die zijn overleden. We houden allemaal ons hart vast, of de zorg het gaat redden, of onze naasten niet ziek worden en of we zelf gezond blijven.
Een situatie waarin we ons voortdurend afvragen: wat kan ik doen, hoe kan ik mensen helpen, hoe zorg ik ervoor dat ikzelf en mijn naasten niet ziek worden.
Een grote uitdaging voor ons als KBO-ers!

Maar ik ken onze kracht en onze creativiteit en heb er alle vertrouwen in dat we samen hierin een weg zullen weten te vinden. Op L1-televisie is dagelijks een programma, dat mensen aanmoedigt en helpt om toch vooral te blijven bewegen.

Maar...let u ook goed op u zelf. Tenslotte behoren wij bijna allemaal tot de 'risicogroep', ook al voelen velen van ons zich gelukkig nog heel gezond en vitaal.Volg daarom alle adviezen van de overheid strikt op. Om gezond te blijven, maar ook om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk door deze crisis heen komen.
Sta ook open voor hulp, van uw kinderen bijvoorbeeld of van mensen in de straat. Laat u gerust helpen, want we weten als KBO-ers heel goed wat het met mensen doet als ze van betekenis kunnen zijn voor een ander! Maak ook gebruik van de digitale communicatiemiddelen, die nu een belangrijke toegangspoort zijn tot contact met elkaar. Help elkaar ook om hiervan gebruik te maken.

Tot slot nog een heel belangrijk advies: laat u vooral niet bang maken.
Het is lastig met alle berichten die over ons worden uitgestort. Maar angst is altijd een slechte raadgever. we moeten er samen echt voor waken dat we niet somber worden, maar juist de moed erin houden. Laten we elkaar daarom vooral bemoedigen, oog hebben voor elkaar en waar mogelijk ook zorgen voor wat vrolijkheid. Een gulle lach doet wonderen, ook in deze ingewikkelde tijd, en geeft ook even nieuwe energie.
Ik wens u allen heel veel sterkte, zorg goed voor uzelf en voor elkaar en blijf gezond!

BESTUUR KBO-AFDELING GROOT-STEIN


zondag 8 november Samen aan tafel Feestzaal Merode
Info volgt nog.


zondag 15 november Samen aan tafel Feestzaal Merode
Info volgt nog.


donderdag 19 november Info-middag erfrecht Feestzaal Merode
Aanvang: 13.30 hr. Einde: 16.00 hr.
Pauze met koffie en cake.
Notaris Bas Koonen van notariskantoor Palmen & Dassen in Stein zal een lezing geven over de actuele situatie rond schenken en erven.
Hoe kan ik erfbelasting besparen? Wat is een langstlevende-testament? wat kan een levenstestament allemaal voor me doen?
Notaris Koonen zal uitgebreid stilstaan bij het zogenoemde keuzetestament en de enorme voordelen daarvan, waardoor het interessant wordt om een testament te maken.Ook het levenstestament in combinatie met zorgkosten en alles wat daarmee samenhangt komt aan de orde.
Wilt u de lezing bijwonen?
Aanmelding via de mail heeft de voorkeur.
Stuur een mailtje naar jonotermans@kbo-grootstein.nl met vermelding van naam, adres en telefoonnummer.
U kunt zich ook telefonisch aanmeldenvia 046-4373505.
Aanmelden s.v.p. uiterlijk 18 oktober.
Leden van KBO Groot Stein kunnen de lezing gratis bijwonen. Ook niet-leden mogen deze middag bezoeken. Ze krijgen een nota met betalingsverzoek om vóóraf € 3,- over te maken.


Landelijke en regionale activiteiten 2020:

Voor landelijke activiteiten:
Ga naar de website van de overkoepelende organisatie UNIE KBO Nederland:
Klik hier: 
www.uniekbo.nl


Voor provinciale activiteiten:
Ga naar de website van KBO Limburg:
Klik hier: 
www.kbolimburg.nl