Bestuur

Voorzitter:
Herman Stijnen

voorzitter@kbo-grootstein.nl

Secretaris:
Chris de Rooy


secretaris@kbo-grootstein.nl

Penningmeester:
Wim van den Brink


penningmeester@kbo-grootstein.nl

Lid:
Tilly Schmitz-Goossens


tillyschmitz@kbo-grootstein.nl

Lid:
Corry Bergevoet-Brouns


corrybergevoet@kbo-grootstein.nl


Lid:
Jo Notermans


jonotermans@kbo-grootstein.nl

Lid:
Hub Pluis
hubpluis@kbo-grootstein.nl

Secretariaat:
KBO Groot Stein
Diependaalstraat 52
6171 JG Stein