Wilt u lid worden van KBO Groot Stein?

Het Bestuur van KBO Groot Stein zou het zeer op prijs stellen, U als nieuw lid te mogen begroeten.

Klikt U daartoe op onderstaande link en verstuur het formulier na invulling naar de voorzitter.
Er wordt dan zo snel mogelijk contact met U opgenomen.


Hierop klikken: AanmeldingsformulierDe kracht van de KBO!

1. De KBO is een representant van een behoorlijke groep mensen. Hoe meer leden betekent een grotere achterban en des te meer invloed.

2. De KBO is een vrijwilligersorganisatie, die een uitgebreid activiteitenprogramma uitvoerd tegen zeer lage kosten. Bovendien activeert de KBO de participatie van senioren.

3. De KBO heeft kennis en ervaring in huis en toont betrokkenheid bij het ouderenbeleid.

4. De KBO heeft veel contacten met ouderen en weet wat er leeft onder de mensen. Heeft bovendien de mogelijkheid om de belangen van de senioren te polsen en naar voren te brengen.

5. De KBO is aangesloten bij een provinciale en landelijke organisatie en representeert een brede maatschappelijke zelforganisatie van ouderen.

6. De KBO is een organisatie die de nodige sociale samenhang (cohesie) tussen leeftijdgenoten en met burgers in het algemeen in stand houdt en bevordert. In een tijd van vermaatschappelijking van de zorg, is het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk kunnen beschikken over een eigen sociaal netwerk op een schaalgrootte die voor senioren herkenbaar en hanteerbaar is. Dicht bij huis en laagdrempelig.

7. KBO is een vereniging waarin leden democratische controle op bestuur en organisatie uitoefenen.