Jonge KBO Stein groeit als kool!
(KBO Limburg katern, oktober 2014)
"Je moet tegen de stroom in roeien, anders kom je nooit bij de bron." Herman Stijnen, de energieke 71-jarige voorzitter van de KBO-afdeling Groot Stein, spreekt ferme klare taal wanneer hij het succes van "zijn" KBO benoemt. In oktober bestaat deze afdeling 12.5 jaar en telt nu reeds 734 leden. Een prestatie die met hoofdletters kan worden geschreven vanuit de wetenschap dat in de gemeente Stein nog een zevental andere, niet-KBO seniorenverenigingen actief zijn.

Stein telt zo'n 27.000 inwoners en omvat naast Stein de kernen Elsloo, Meers, Urmond en Berg aan de Maas. Vanaf de oprichtingsdatum in 2002 is Herman Stijnen als voorzitter continu met zijn medebestuursleden in de weer de KBO in Stein steviger op de kaart te zetten. Als sales- en marketingmanager bij Philips vloog hij in zijn werkzame leven de wereld rond en blies leven in nog niet ontgonnen markten. Deze universele ervaring komt nu, op microniveau, zeer van pas: "Leden werven doe je door al je activiteiten een extra "touch" te geven en bovenal perfect te organiseren. Als je de boot mist, krijg je immers geen tweede kans. Die mensen zie je dan niet meer terug. Kwaliteit bij al je activiteiten moet dus zijn gewaarborgd."

De KBO in Stein heeft een gouden greep gedaan met het creëren van een eigen plek in een voormalig jongerencentrum dat ernstig dreigde te verloederen. Stijnen: "Met de gemeente maakten wij de deal: de oudjes zorgen voor de handjes, de gemmente voor de materialen. En het werkte! Het gebouw werd van lelijk eendje een mooie zwaan waarin wij nu elke dinsdag inloopmiddag hebben." Er is plaats om 75 mensen een gezellige dag te bezorgen voor een entree van slechts € 1,-. Daarnaast wordt voor grotere binnenactiviteiten gebruik gemaakt van het gemeenschapshuis. De spreekwoordelijke Smaakmaker van het Jaar vindt plaats in de gemeentelijke sporthal die in de Kersttijd wordt omgetoverd tot sfeervolle eetgelegenheid. Liefst zo'n 300 leden schuiven elk jaar aan voor een kwalitatief prima 3-gangen Kerstdiner.

De KBO in Stein floreert zeker niet alleen dankzij een doortastend bestuur, hoe belangrijk ook. Het zijn de leden zelf die hun enthousiasme overbrengen. "Mensen willen graag ergens bijhoren, en als er tijd komt na hun arbeidzame leven kunnen ze in een seniorenvereniging hun plek vinden en de nodige energie steken" zegt Herman Stijnen. Fietsen onder deskundige begeleiding, samen wandelen, maar ook gezamelijk zwemmen zijn vaste, bindende activiteiten. Een Griekse middag ("Zorba-middag") is een culinaire trekpleister waar voor iedereen een ouzo en fetakaas klaarstaat, en waar tegen een schappelijk prijsje genoten kan worden van een echt Grieks buffet. Regelmatig organiseert de KBO-Stein ook een "rimpelmiddag" waar plooien verdwijnen als sneeuw voor de zon nadat de dames een likeurtje hebben genoten en de heren een glaasje oude klare hebben geproefd. Het is slechts een willekeurige greep uit een breed scala aan activiteiten.

De voorzitter van de KBO in Stein is duidelijk in zijn sas met het werk voor de KBO en wil meemaken dat zijn afdeling het 1000e lid kan inschrijven. "De KBO zit in mijn hart, maar moet ook blijven draaien wanneer ik er eens niet meer ben. Als bestuur dienen we ervoor waken star te worden in ons denken, we moeten tijdig vernieuwen, en diversiteit houden in onze activiteiten. Een seniorenvereniging, en dat klinkt misschien wat gek, mag in zijn denken niet vergrijzen." Herman Stijnen pleit daarom ook met overtuiging voor een actievere opstelling van de KBO bij de inpassing van digitale verworvenheden in het leven van alledag voor de oudere medemens: "Laat ik duidekijk stellen, we zijn er al mee bezig, maar er kan wat mij betreft echt nog wel een tandje bij."


KBO-Servicelijn
Bent u lid van de KBO?
Dan kunt u met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid en juridische zaken op een speciaal telefoonnummer terecht.
U wordt dan persoonlijk te woord gestaan door ons telefoonteam dat u van een passend antwoord voorziet.
Soms is een doorverwijzing beter of meer passend. Ook dan helpen wij u graag verder!
Vragen over wonen, zorg en welzijn:
Bel met de KBO-Servicetelefoon, tel: 0900-8212183 (op werkdagen van 09.30 - 12.30 hr. € 0,10 per minuut).
Vragen over juridische financiële zaken:
Bel de KBO-Juristentelefoon, tel: 0900-8212183 (op donderdagen van 13.30 - 15.30 hr. € 0,10 per minuut).Promotiefilm KBO
Heeft u de promotiefilm al gezien?
Zoniet, klik dan hierop: www.kbolidworden.nl
Hebt u na het zien van de film interresse om lid te worden, ga dan naar de pagina "LID WORDEN" en meld u aan bij de KBO Groot Stein door het aanmeldingsformulier in te vullen en daarna op verzenden te drukken. De voorzitter neemt dan zo snel mogelijk kontakt met u op.Rijbewijskeuring 75-plus
Vraagt u op tijd (digitaal) uw rijbewijs aan, gelet op de wachttijd van zeker een half jaar voor afloop van de geldigheidstermijn!

Als lid van de KBO krijgt u de keuring vanaf € 40,-.
Wilt u gebruik maken van dit aanbod?
Afspraken kunnen gemaakt worden via telefoon 036-7200911 en geef uw lidnummer op.
1 keer per maand. Adressering: Dahliastraat 9 Geleen.
Om de verlengprocedure van een rijbewijs, dat al langer dan maanden duurt, te bevorderen wordt zowel door de ANBO als de KBO-Limburg hulp geboden d.m.v. een meldpunt.
Als u zich hierbij meldt, dat kan via de website, dan wordt uw aanvraag met voorrang behandeld.
Mensen die geen computer bezitten kunnen zich hiervoor uiteraard ook bij ons melden.
VOA - Vrijwillige Ouderen Adviseur.
De vrijwillige ouderenadviseur is een oudere vrijwilliger die op verzoek van de hulpvrager (lid) dit lid ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert over regelgeving en voorzieningen op het terrein van inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie.
De vrijwillige ouderenadviseur heeft niet de taak dwingende adviezen te geven of vragen  tot in de finesses op te gaan lossen. De taak ligt veel meer in het verwijzen naar.
Het takenpakket van de VOA kan het hele scala van sociale regelgeving en regionale en lokale (zorg) voorzieningen en diensten beslaan.
Centraal staat het goed kunnen luisteren. Samen met de hulpvrager wordt bekeken wat precies de vraag is en waar de oplossing gevonden kan worden. De VOA kan mogelijkheden aandragen, de weg wijzen, ondersteunen en helpen.
Hebt u hulp nodig bij het invullen van papieren, advies over de WMO of over andere zaken e.d. dan kunt u een afspraak maken met de VOA via de secretaris.
Hij neemt dan kontakt op met een van de VOA's. Deze VOA maakt dan een afspraak met u.
Zijn er al eerder kontakten geweest met de Vrijwillige Ouderen Adviseur dan wordt het vervolgkontakt ook met de betreffende VOA gemaakt.
Keukentafelgesprek (WMO gesprek met de gemeente).
We willen u er nogmaals op wijzen, dat u dit gesprek bij u thuis nooit alleen moet voeren. Vraag er een zoon/dochter/famililid of een goede vriend(in) bij.
Kan dit niet bel ons dan, dan regelen we dat bv een vrijwillige ouderen adviseur bij dit gesprek aanwezig is.

Wilt u ons op de hoogte houden van de gang van zaken rond de kanteling?
- Hoe verliep de afspraak met u?
- Gebeurde dat schriftelijk of telefonisch?
- Is de WMO consulent bij u thuis geweest?
- Was er iemand bij het gesprek aanwezig die u terzijde stond?
- Welke afspraken zijn er met u gemaakt?
- Zijn deze ook schriftelijk bevestigd? enz. enz.

Het is de bedoeling dat deze gesprekken goed verlopen zodat u  uw wensen kunt vertellen en de WMO consulent duidelijk krijgt waarom u deze wensen heeft. Waarom vraagt u dit aan de gemeente?
Als u de uitspraak van de gemeente krijgt dan heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan, als u het niet eens bent met de uitspraak van de gemeente.

LET OP: Dit keukentafelgesprek kan NIET telefonisch geregeld worden!!!
Heeft u vragen??? Mail naar secretariaat@kbo-grootstein.nl


Actuele informatie over de WMO
Het kan u niet ontgaan zijn dat er veel veranderd is en gaat veranderen op het gebied van zorg en ondersteuning van kwetsbare groepen, waaronder kwetsbare ouderen. Straks worden gemeenten verantwoordelijk voor de WMO. De Unie KBO heeft informatie over de WMO bijeen gezet op de website.


De taken die gemeenten op zich moeten nemen, werden in 2016 verder uitgebreid.

- Waarom moet dat eigenlijk?
- Hoe gaat dat eruit zien?
- Wat betekent dat voor mij?
- Hoe kunnen ouderenorganisaties daar actief mee omgaan?

Antwoorden op deze vragen kunt u allemaal lezen op onze website, met daarop vernieuwde informatie over de WMO.

Klik hier dan op: www.uniekbo.nl/wmoTer info: Babbeltruc op onze site.
Let op voor wie u open doet!!!

Klik hier: De Babbeltruc.
Om het filmpje te bekijken scrol de pagina naar beneden.
Klik daarna op het pijltje in het midden van het scherm.Medische zorg bij het levenseinde
NVVE (Nederlandse Vereniging vor een Vrijwillig Levenseinde).
De NVVE geeft voorlichting en informatie over euthanasie en hulp bij zelfdoding, verstrekt wilsverklaringen, houdt onderzoek en ondersteunt en faciliteert initiatieven m.b.t. het zelfgewilde levenseinde.

Wilsverklaringen
In de wilsverklaringen van de NVVE kunt u aangeven wat uw wensen zijn omtrent uw levenseinde. De verklaringen zijn alleen door leden van de NVVE aan te vragen en worden steeds geleverd met een uitgebreide handleiding en richtlijnen voor het invullen.
Lid worden kan online gebeuren (nvve.nl) of door contact op te nemen met de telefoondienst 020-6200690.


Thuishulpcentrale de Brug: vrijwillige thuishulp + palliatieve terminale zorg: zet vrijwilligers in bij mensen die, door omstandigheden gedwongen, afhankelijk zijn van hulp en zorg door anderen. Deze hulp is bedoeld voor mensen die nog zelfstandig wonen. Dit kunnen mensen zijn met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, met een vorm van dementie, een chronische ziekte of mensen die eenzaam zijn. Daarnaast worden vrijwilligers ingezet bij mensen die enstig ziek zijn of in de palliatieve, terminale fase van hun leven.
Info: tel. 046-4581066.
Informatie over mantelzorg.
- Wat is mantelzorg, wanneer ben je mantelzorger.
- Welke ondersteuning is er voor mantelzorgers?
- Handige tips en huplmiddelen die kunnen helpen om de zorg voor uw naaste te verlichten.
Steunpunt Mantelzorg: tel. 043-3215046. E: info@voormantelzorgers.nlMarlie op den Camp-Ruijl
Mantelzorgmakelaar
Telefoon: 0611375267
www.nymea.nl

e-mail: info@nymea.nl
Stichting Docuz.nl bestaat uit vrijwilligers, die zich bezig houden met het digitaal vastleggen van tijdsgebonden gebeurtenissen rond de Westelijke Mijnstreek, de Maaskentj aan wederzijdse kanten van de grens.
Hierin zitten ook onderdelen van de KBO-Groot Stein.
Klik hiervoor op onderstaande link:
www.docuz.nl

Locatie:

Kruisstraat 62
6171 GG Stein
E-mailadres: info@docuz.nl
Telefoonnummer:046-4334515
N.a.v. de bijeenkomst "Veilig Thuis" op 9 maart 2017,
volgen nu een aantal tips om het allemaal een stuk veiliger
voor ons te maken.Kasteeltuinen Arcen
Bezoek een van de meest veelzijdige bloemen- en plantenparken in Europa!
Meer dan 15 unieke tuinen en een 17de eeuws kasteel.
Op vertoon van uw KBO ledenpas ontvangt u 25% korting op de entree prijs.
www.kasteeltuinen.nl Lingsforterweg 26, Arcen. Tel.: 077-4736010
Beste Leden,

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) verwerken. Ook KBO Groot Stein verwerkt persoonsgegevens. Dat is nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid datgene te doen waarvoor u lid bent geworden. In het zgn. Privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over verwerking van persoonsgegevens door KBO-PCOB. KBO afdeling Groot Stein heeft ook een aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet  en regelgeving coördineert te weten: Wim van den Brink (penningmeester).

Het privacystatement en alle andere informatie die beschikbaar is over de AVG kunt u terug vinden op de website: www.kbo-pcob.nl/avg
Deze informatie kunt u ook opvragen bij onze aandachtsfunctionaris.
Beste Leden,
Wist U dat U ook het KBO/PCOB tijdschrift digitaal kunt bestellen?
Ga hiervoor naar de website van kbo-pcob.nl en klik op: www.kbo-pcob.nl


Hulp in Praktijk
HELPDESK: 0464262727
HiP is een sterk groeiend netwerk van mensen die in hun buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood.
Heeft u spoedeisende hulp nodig, bijvoorbeeld een klusje in huis of in de tuin, of moet u ergens dringend naartoe, zoals boodschappen doen, naar een ziekenhuis of dokter en er is geen passend vervoer, dan kunt u zich melden bij de Helpdesk van HiP.
Ook kunt u zich aanmelden als vrijwillig hulpbieder. Heeft u interesse?
U kunt zich aanmelden via bovengenoemd telefoonnummer.
Ook kunt u de websitebezoeken: www.hipwestelijkemijnstreek.nl